27.06.2011, Wrocław: Gospodarka odpadami w Polsce - seminarium informacyjne.

„Gospodarka odpadami w Polsce: 2011 rokiem rewolucyjnych zmian”

 27 czerwca 2011 roku we Wrocławiu odbyło się seminarium informacyjne „Gospodarka odpadami w Polsce: 2011 rokiem rewolucyjnych zmian” zorganizowane przez firmę DREBERIS Sp. z.o.o. we współpracy z Dolnośląską Izbą Gospodarczą oraz Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.
 
Wymogi mające na celu dopasowanie polskiej gospodarki odpadami do regulacji Unii Europejskiej diametralnie zmieniły sytuację tego sektora w Polsce. W związku z karami naliczanymi z powodu niedostosowania do wymogów unijnych w roku 2010 wprowadzono zmiany legislacyjne, dzięki którym koncepcja oraz budowa zakładów przekształcania odpadów komunalnych nabrała szczególnego znaczenia. Ciekawym aspektem staje się także wykorzystanie odpadów jako odnawialnego źródła energii.
Seminarium informacyjne miało na celu przekazanie gminom oraz prywatnym firmom aktywnym w tym obszarze praktycznych informacji na temat aktualnej sytuacji w polskiej gospodarce odpadami, zwłaszcza w kontekście zmian legislacyjnych ostatnich lat oraz wskazać konkretne możliwości działalności w Polsce. Ponadto seminarium miało na celu wskazanie aktualnych wyzwań jakie stoją przed polskimi gminami w związku ze zmianami prawnymi w gospodarce odpadami. Spotkanie stanowiło okazją do rozmów i rozbudowy sieci kontaktów.