Nasi klienci

W kraju i za granicą pracujemy dla:

 • małych, średnich i dużych przedsiębiorstw

 • instytucji publicznych (ministerstwa, gminy, organizacje rozwoju regionalnego)

 • organizacji branżowych i klastrów

Główne usługi dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw:

 • poszukiwanie dystrybutorów
 • wejście na rynek niemiecki, szwajcarski, polski (i wiele innych)
 • analizy rynku i konkurencji
 • rekrutacja personelu
 • szkolenia interkulturowe
 • warsztaty z zarządzania i optymalizacji produkcji

Główne usługi dla instytucji publicznych (ministerstwa, gminy, organizacje rozwoju regionalnego):

 • poszukiwanie inwestorów
 • wspieranie eksportu
 • promocja regionu
 • wzrost innowacyjności regionu
 • analizy branżowe, analizy potencjału i inne koncepty

Główne usługi dla organizacji branżowych i klastrów:

 • budowanie kooperacji badawczych
 • zarzadzanie innowacjami w firmach
 • konferencje i spotkania branżowe
 • szkolenia i warsztaty dla firm członkowskich

Zapraszamy do współpracy!

Jesteśmy dumni z udanej współpracy m.in. z następującymi firmami i instytucjami: