Usługi

DREBERIS – Sukces na nowych rynkach zagranicznych!

Pomożemy Państwu w pozycjonowaniu Państwa oferty na rynkach zagranicznych i w pozyskaniu Partnerów do realizacji strategii na miejscu.

Naszymi klientami są przedsiębiorstwa prywatne i państwowe, które chcą przygotować swoje modele biznesowe na nowe wyzwania. Pracujemy także dla instytucji państwowych zajmujących się rozwojem struktury gospodarczej swojego regionu.

 

Badanie rynków zagranicznych: Które rynki oferują najlepsze możliwości?

 • Analizy rynku i analizy potencjału
 • Analiza branż i analizy konkurencji
 • Ocena lokalizacji i dobór relewantnych zalet inwestycyjnych regionu
 • Sporządzanie businessplanów oraz analiz szans i zagrożeń (jakościowo i ilościowo)
 • Wyceny spółek i projektów inwestycyjnych
 • Badanie firm, due diligence

Budowanie pozycji na rynkach zagranicznych - właściwe kroki i właściwi partnerzy na miejscu

 • Budowanie pozycji na rynkach zagranicznych
 • Przygotowanie i realizacja podróży delegacyjno-kooperacyjnych
 • Koncepcja i realizacja spotkań, konferencji i szkoleń tematycznych
 • Poszukiwanie klientów, partnerów i możliwości inwestycyjnych za granicą
 • Wsparcie w rekrutacji personelu za granicą
 • Outsourcing procesów administracyjnych (biuro, poczta, sekretariat itd.)
 • Negocjacje, pomoc w sporządzaniu umów, możliwości finansowania inwestycji
 • Zakładanie spółek i oddziałów oraz przejmowanie firm za granicą
 • Rozbudowa rynków zbytu i sieci dystrybucyjnych
 • Pozyskiwanie inwestorów

Utrzymanie wzrostu i rozwoju -Zarządzanie i innowacje

 • Strategie wzrostu udziału w rynku
 • Capacity Development / Rozwój zasobów poprzez międzynarodową wymianę doświadczeń
 • Zarządzanie interkulturowe w międzynarodowych projektach
 • Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach i klastrach
 • Budowanie partnerstw  krajowych i międzynarodowych w dziedzinie badań i rozwoju