2014/2015, „Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE?”

Niemieckie best practice dla polskich gmin

Poradnik został opublikowany przez DREBERIS oraz partnerów projektu - GreenCross Poland oraz Dolnośląską Fundację Rozwoju Regionalnego. Opracowanie jest wynikiem realizacji projektu dofinansowanego przez Niemiecką Federalną Fundację Ochrony  Środowiska (Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU). Publikacja zawiera konkretne porady dla gmin na temat sposobów jakimi mogą one na swoim terenie organizować i wspierać obywatelskie projekty wykorzystania i rozwoju energetyki odnawialnej. 

W ramach projektu niemieckie doświadczenia w tej dziedzinie zostały zebrane i przedyskutowane z polskimi ekspertami oraz przedstawicielami gmin. Następnie  w sierpniu 2014 roku polscy samorządowcy uczestniczyli w podróży studyjnej do Saksonii, Bawarii oraz Hesji, gdzie na miejscu mogli przekonać się jakie szanse i jakie przeszkody związane były z realizacją tamtejszych projektów OZE.

Pomimo, że  pomiędzy Polską a Niemcami są znaczące różnice we wsparciu dla OZE, to projekt pokazał wyraźnie, iż również w Polsce OZE na szczeblu gminnym mogą być wykorzystywane z sukcesem. Przy okazji prowadzi to do lepszej identyfikacji społeczności z tymi formami wytwarzania energii.

Zapraszamy do lektury Poradnika!