2012, Podręcznik dobrych praktyk bezkonfliktowego rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i Niemczech.

Jak uniknąć lub załagodzić konflikty przy projektach OZE?

Dalszy rozwój energetyki odnawialnej jest wyzwaniem nie tylko w Polsce, ale i w Niemczech. Dla zwiększenia ilości udanych projektów OZE wysokiej jakości w obu krajach, DREBERIS (Międzynarodowe Doradztwo Strategiczne, Drezno, Wrocław) oraz Dolnośląska Fundacja Rozwoju Regionalnego (Wrocław) opracowały „PODRĘCZNIK DOBRYCH PRAKTYK BEZKONFLIKTOWEGO ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ W POLSCE I NIEMCZECH”

Podręcznik powstał przy wsparciu Niemieckiej Fundacji Ochrony Środowiska (DBU) i jest dostępny bezpłatnie online dla wszystkich zainteresowanych. Dzięki zebraniu najpraktyczniejszych wskazówek i doświadczeń z Polski i Niemiec ma on bezpośrednio przyczynić się do minimalizacji lub uniknięcia konfliktów na tle projektów OZE w obu krajach i tym samym przyspieszyć proces rozwoju energetyki odnawialnej. Po raz pierwszy porównano doświadczenia w tej dziedzinie z Polski i Niemiec oraz opracowano je  w przystępnej formie poradnika.

„Analizowaliśmy wyjątkowo udane projekty OZE na przykładzie regionów sąsiadujących: Saksonii i Dolnego Śląska. Celem analizy było zbadanie czynników sukcesu danego projektu. Mimo różnic prawnych i różnych ram regulacyjnych,  doświadczenie związane przede wszystkim z łagodzeniem konfliktów społecznych (lub ich zapobieganiu) można zastosować w kolejnych projektach po obu stronach granicy”, mówi dr Markus Reichel, Prezes DREBERIS oraz pomysłodawca i autor podręcznika. Podręcznik zawiera następujące tematy:

 • Typy konfliktów, ich przyczyny i strony
 • Prezentacja wyników ankiety
 • Wady i zalety energetyki odnawialnej
 • Prezentacja konfliktów i możliwości ich rozwiązania na każdym etapie projektu OZE:
  • Faza 1 – Badania wstępne
  • Faza 2 – Analiza lokalizacji
  • Faza 3 – Planowanie projektu
  • Faza 4 – Budowa
  • Faza 5 – Eksploatacja
 • Wnioski

Pierwsza prezentacja wyników badań odbyła się w ramach III Polsko-Niemieckiego Forum Energetycznego w Ostritz (5-6 września 2012):

Projekt był współfinansowany przez DBU - Niemiecką Fundację Federalną Ochrony Środowiska. Niemiecka Fundacja Federalna Ochrony Środowiska jest jedną z największych fundacji w Europie. Promuje ona innowacyjne i wzorowe projekty na rzecz ochrony środowiska. www.dbu.de