16-17.05.2011, Ostritz/Niemcy, II Polsko-Niemieckie Forum Energetyczne

„Synergie między niemiecką a polską gospodarką energetyczną”

Międzynarodowe Centrum Spotkań St. Marienthal w Ostritz, Saksonia (Niemcy) DREBERIS wraz z Dolnośląską Fundacją Rozwoju Regionalnego, jako inicjatorzy Grupy EURENERGIO zorganizowali 16 – 17 maja 2011 w Międzynarodowym Centrum Spotkań St. Marienthal w Ostritz, Saksonia (Niemcy) II Polsko-Niemieckie Forum Energetyczne „Synergie między niemiecką a polską gospodarką energetyczną”. W ramach Forum wraz ze 100 uczestnikami z Niemiec i Polski, reprezentującymi świat biznesu, polityki, mediów i nauki, poruszone zostały po raz kolejny najważniejsze aktualnie zagadnienia dotyczące ponadgranicznej gospodarki energetycznej. W tym roku dyskutowaliśmy m.in. o:

  • integracji rynków elektroenergetycznych
  • energiach odnawialnych, biogazie, fotowoltaice
  • liberalizacji rynków energetycznych oraz jej wpływie na klientów
  • rozwoju cen w Niemczech i w Polsce.

Serdecznie dziękujemy naszym referentom i uczestnikom za udział w Forum!