14-15.06.2010, Ostritz/Niemcy, Innowacyjna energetyka w PL-DE regionie przygranicznym

DREBERIS oraz Dolnośląska Fundacja Rozwoju Regionalnego zorganizowały 14-15 czerwca 2010 w Ostritz (Saksonia) Polsko-Niemieckie Forum Energetyczne na temat: „Innowacyjna energetyka w polsko-niemieckim regionie przygranicznym“

Celem imprezy było przedyskutowanie najważniejszych ponadgranicznych problemów z zakresu energetyki:

  • integracja sieci elektroenergetycznych
  • integracja sektora OZE
  • rozwój sieci gazowych, biogaz
  • przyszłość węgla brunatnego
  • oszczędność energii

 

Motywacją była wizja polsko-niemieckich  regionów przygranicznych (o podobnym technologicznym potencjale, doświadczeniu, kapitale ludzkim) jako energetycznie najbardziej innowacyjnych w Europie. Szczególnie podkreślić należy, iż dotychczasowe różnice międzygraniczne pomiędzy „starymi“, a „nowymi“ technologiami tracą na znaczeniu.