10.05.2010, Wrocław/Polska, Dyskusja ‘Black-Out we Wrocławiu: realne zagrożenie?’

DREBERIS Sp. z o.o. - przedstawicielstwo BVMW (Federalnego Stowarzyszenia Gospodarczego Małej i Średniej Przedsiębiorczości) w Polsce zachodniej i południowej wraz z Dolnośląską Fundacją Rozwoju Regionalnego jako inicjatorzy Grupy refleksji nad przyszłością energetyki w XXI wieku zorganizowali dyskusję na temat: ‘Black-Out we Wrocławiu: realne zagrożenie?’, która odbyła się w poniedziałek 10 maja 2010 roku we Wrocławskim Parku Technologicznym. Panelistami podczas dyskusji byli:

Mirosław Krutin - Prezes Tauron EnergiaPro S.A.
Adam Witek - Dyrektor KGHM Polska Miedź S.A.
Dariusz Ostrowski - Prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej,
Bogumił Ogrodnik  - Dyrektor ds. projektów przemysłowych Viessmann sp. z o.o.
Paweł Kowalczewski - Prezes Zarządu DOZAMEL Sp. z o.o.

W ramach spotkania omówiono zagrożenia i prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska black-outu we Wrocławiu w dzisiejszych czasach oraz podjęto próbę znalezienia wspólnej odpowiedzi na pytania:

  • na ile operatorzy systemu dystrybucyjnego i przesyłowego są przygotowani aby skutecznie przeciwdziałać takim zagrożeniom?
  • w jaki sposób przygotowane jest na to miasto Wrocław?
  • jak oceniają to zagrożenie odbiorcy z punktu widzenia wpływu na konkurencyjność Aglomeracji  Wrocławskiej?

Wyniki dyskusji zostały zaprezentowane podczas Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego  w Krzyżowej. W dniu 10 marca 2010 na spotkaniu w Dreźnie zawiązał się polsko-niemiecki zespół, którego celem jest tworzenie  przyszłego ponadgranicznego europejskiego regionu nowoczesnej i stabilnej gospodarki energetycznej.