Polsko-Niemiecki Warsztat simul+: CYFRYZACJA

Saksońsko-Śląski warsztat simul+:
„Regionalne łańcuchy wartości w dobie cyfryzacji”
7.10.2021, Stadion Śląski, Chorzów/Katowice (1. Europejskie Forum Przyszłości)

Spotkaj potencjalnych niemieckich partnerów biznesowych i badawczych z Saksonii!
 
Saksonia to niemiecki region sąsiadujący z Polską, do którego można bezpośrednio dojechać autostradą A4 w kilka godzin z Górnego Śląska. Firmy takie jak Porsche, BMW, Volkswagen, Audi, Daimler prosperują tutaj znakomicie, to tutaj powstaje globalne centrum kompetencji Vodafone w zakresie technologii 6G, i tutaj obok największego producenta mikrochipów Globalfoundries także BOSCH właśnie rozpoczął rewolucyjną seryjną produkcję mikrochipów do procesów cyfryzacji w Europie. Jeszcze większego niż dotychczas znaczenia nabiera tu także współpraca polsko-niemiecka.
Polskie firmy z obszarów:

  • IT, Software, IoT,
  • Cyfryzacja
  • Smart Production,
  • Smart Region,
  • Smart City

mogą poznać podczas tego wydarzenia potencjalnych partnerów biznesowych i badawczych z branży zainteresowanych współpracą z polskimi firmami.
Dołączycie Państwo do nas?
 
REJESTRACJA i rozmowy B2B:
Prosimy o zarejestrowanie się bezpośrednio tutaj aby otrzymać bezpłatny wstęp na Stadion oraz tutaj:
REJESTRACJA B2B jeśli są Państwo również zainteresowani indywidualnymi rozmowami z niemieckimi partnerami,
prosimy o krótką rejestrację w naszym systemie kojarzenia firm. Dziękujemy!
 
PROGRAM:
Czwartek, 07.10.2021, Sala Konferencyjna V
 
od 9:30                Rejestracja na 1. Europejskie Forum Przyszłości na  Stadionie Śląskim
10:00-12:30         Warsztat Polsko-Niemiecki
 
10:00       Powitanie i otwarcie: Saksoński Minister Rozwoju Regionalnego Thomas Schmidt
 
10:10       Wstęp: Saksonia i Polska
            Thomas Horn, Dyrektor Zarządzający, Agencja Wspierania Gospodarki Saksonii
(Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH)
 
10:20       Potencjał współpracy polsko-niemieckiej w obszarze rozwiązań Smart IoT i rozwoju oprogramowania

Marek Ostafil, SINOTAIC – Polski Klaster IoT  Web
Frank Bösenberg, Manager, Silicon Saxony e.V. Web/ Członek Zarządu w Smart Systems Hub GmbH Web
Marta Kępa, Dyrektor Zarządzający, SoDA Software Development Association Poland Web
 
11:00       Skuteczne wdrażanie rozwiązań Przemysłu 4.0: Od wymagań klienta przez „cyfrowego bliźniaka” do prawdziwego przedmiotu
              Hans-Peter Kasparick, Digital Strategy and Innovation, Siemens AG
              Werk für Kombinationstechnik Chemnitz (WKC) Web
 
11:15       Przerwa kawowa
 
11:35       Saksonia i Śląsk: Inteligentne rozwiązania w motoryzacji
              Luk Palmen, Silesian Automotive & Advanced Manufacturing Cluster Web
            Dirk Vogel, AMZ Saksoński Klaster Dostawców dla Sektora Automotive Web
 
12:00       Sieci kampusowe 5G i inteligentne rozwiązania telekomunikacyjne
                Dr. Markus Dod, Dyrektor Local Networks, MUGLER SE Web
 
12:15       Smart Region: Rozwój atrakcyjnego regionu poprzez cyfryzację
                Bettina Groth, Członek Zarządu, Groth & Küllig Planung GbR & Koordynator Grupy Projektowej „Smart City - Smart Region“ w organizacji Südwestsachsen Digital (SWS DIGITAL) e.V  

 
12:35       Inteligentne wykorzystanie danych w sieci, podsumowanie warsztatu i wspólna perspektywa

               Prof. Dr. Bogdan Franczyk, Katedra Zarządzania Informacją, Instytut Informatyki Gospodarczej na Uniwersytecie w Lipsku,
               Przewodniczący Instytutu informatyki Stosowanej (InfAI) Web
 
13:00       Przerwa na lunch networkingowy, ewentualne zwiedzanie Stadionu
 
14:00-16:00         Polsko-Niemiecka giełda kontaktów biznesowych i badawczych
                            Saksońsko-Śląskie indywidualne rozmowy kooperacyjne B2B i R2B (Research-to-Business)
                            W tym bloku odbędą się rozmowy, na które można się wcześniej zarejestrować tutaj.
                             Pomiędzy rozmowami będą mieli Państwo okazję przekazać nam informacje oraz wskazówki do wsparcia dalszej współpracy polsko-niemieckiej
                            i kontynuacji rozpoczętych rozmów i kontaktów.
 
Wydarzenie organizowane jest na zlecenie Saksońskiego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przez Agencję Wspierania Gospodarki Saksonii i we współpracy z polsko-niemieckim zespołem DREBERIS (Międzynarodowe Strategie Ekspansji z Drezna).
Inicjatywa Simul+:
"simul" to po łacinie "wspólnie" - Celem saksońskiej inicjatywy simul⁺ jest własnie osiągnięcie wartości dodanej przez kooperację. Jest to współpraca z podmiotami regionalnymi i wspieranie innowacyjnych projektów, które poprawiają perspektywy, jakość życia we wszystkich częściach Saksonii oraz regionach partnerskich – jak Polska i Śląsk.  Poprzez modernizację chcemy stymulować wzrost i przyspieszać zmiany strukturalne. Naszymi partnerami są firmy i instytucje naukowe, powiaty i gminy, izby, klastry i inne organizacje branżowe.
https://www.simulplus.sachsen.de/pl/index.html (wersja polska)
DREBERIS - Nasz partner w Polsce i w Niemczech:
DREBERIS (Międzynarodowe Strategie Ekspansji z Drezna) od ponad 20 lat pomaga firmom oraz instytucjom w wejściu na nowe rynki zagraniczne oraz rozwijać strategie ekspansji międzynarodowej na wszystkich kontynentach, w 50 branżach. Nasz zespół jest obecny we Wrocławiu oraz w Dreźnie/ Niemcy, Schwyz/Szwajcaria oraz we Lwowie/Ukraina.
Od wielu lat intensywnie pracujemy także z niemiecką, polską i szwajcarską branżą IT i szeroko pojętym obszarem cyfryzacji, pomagamy identyfikować partnerów biznesowych za granicą, analizować rynki, konkurencję oraz realizować ekspansję firm w tych oraz innych krajach.www.dreberis.com